..My LiFe Is MINE..

~~~~~~~~~~~Tuesday, July 19, 2011

Mari Renung-renung

Salam semua,. Da lama menyepi dari dunia blog ni,. Banyak kali entri ditaip, tapi takda satu pn yang rasa berinfo dan berimpak tinggi untuk dikongsikan,. Tp, pada malam ini, terasa ada sesuatu yang berguna untuk dikongsikan,.

Ketika entri ini ditaip, saya sebenarnya baru sahaja habis kelas bimbingan Faham Al-quran.. Ya Allah, terasa diri sangat kerdil bila da berusia 21 tahun baru nk belajar memahami Al-Quran, Kalamullah yg Maha Agung,.

Apa yg patut umat Islam tahu, tapi ramai yg tak tahu??Meh baca list yg kt bawah ni:

Soal 1: Surah manakah yang jumlah kalimatnya sama dengan seluruh jumlah surah Al-Qur ' an?
Jawab: Surah at-Takwir.

Soal 2: Surah manakah yang dikenal dengan sebutan "jantung" Al-Qur ' an?
Jawab: Surah Yasin.

Soal 3: Surah manakah yang dikenal dengan silsilah nasab Allah SWT?
Jawab: Surah al-Ikhlas.

Soal 4: Surah manakah yang dikenal sebagai surah Imam Husain as?
Jawab: Surah al-Fajr.

Soal 5: Surah manakah yang memiliki nama yang sama dengan salah satu nama sungai di Iran ?
Jawab: Surah an-Nur.

Soal 6: Berapa surah yang dimulai dengan ungkapan alhamdulillÃh?
Jawab: Lima surah (al-Fatihah, al-An ' am, al-Kahfi, Saba ' dan Fathir).

Soal 8: Surah Al-Qur ' an manakah yang memiliki sepuluh nama?
Jawab: Surah al-Fatihah.

Soal 9: Siapakah orang pertama yang menulis ilmu Tajwid?
Jawab: Abu ' Ubaid Qasim bin Salam.

Soal 10: Siapakah orang pertama yang telah menerjemahkan Al-Qur ' an ke dalam bahasa Persia pada masa Rasulullah saw?
Jawab: Salman al-Farisi.

Soal 11: Siapakah orang pertama yang meletakkan titik di dalam Al-Qur ' an?
Jawab: Abul Aswad ad-Du`ali.

Soal 12: Dalam ayat manakah kalimat Allah diulangi sebanyak enam kali?
Jawab: Surah al-Baqarah ayat 283.

Soal 13: Di dalam ayat manakah tata cara berwudhu dijelaskan?
Jawab: Surah al-Maidah ayat 6.

Soal 14: Di dalam surah manakah solat lima waktu disebutkan?
Jawab: Surah al-Isra ' ayat 78.

Soal 15: Di dalam surah manakah masalah wilayah disebutkan?
Jawab: Surah an-Nisa ' .

Soal 16: Surah manakah berakhiran dengan huruf ra ' ?
Jawab: Surah al-Kautsar.

Soal 17: Surah manakah yang berhubungan dengan Imam Ali as?
Jawab: Surah al- ' Adiyat.

Soal 18: Dalam kurun waktu berapa tahunkah surah-surah Madaniah diturunkan?
Jawab: Sepuluh tahun.

Soal 19: Siapakah dua figur wani ta di dalam Al-Qur ' an yang telah banyak mendapatkan sanjungan Ilahi?
Jawab: Siti Maryam dan Siti Asiyah, istri Fir ' aun.

Soal 20: Surah Al-Qur ' an manakah yang memiliki arti " wanita yang teruji"?
Jawab: Surah al-Mumtahanah.

Soal 22: Siapakah dua orang wani ta yang telah dicela oleh Al-Qur ' an?
Jawab: Istri Nabi Luth as dan istri Nabi Nuh as.

Soal 23: Siapakah wani ta yang telah mendapatkan julukan "ath-Thayibah" ( wanita yang berbudi baik) di dalam Al-Qur ' an?
Jawab: Siti Maryam.

Soal 24: Surah apakah yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah saw?
Jawab: Surah al-Maidah ayat 3.

Soal 25: Berapa huruf, kalimat dan ayat yang dimiliki oleh ayat terakhir Al-Qur ' an?
Jawab: 79 huruf, 20 kalimat dan 6 ayat.

Soal 26: Surah manakah yang terakhir diturunkan di Madinah?
Jawab: Surah al-Maidah.

Soal 27: Surah manakah yang diturunkan terakhir secara keseluruhan?
Jawab: Surah al-Ikhlash..

Soal 28: Surah manakah yang terakhir diturunkan di Makkah?
Jawab: Surah ar-Rum.

Soal 29: Di surah manakah terdapat ayat hijab?
Jawab: Surah an-Nur ayat 31.

Soal 30: Di dalam surah manakah disebutkan lima macam makanan?
Jawab: Surah al-Baqarah ayat 61.

Soal 31: Di dalam surah apakah Allah membicarakan mengenai diri-Nya?
Jawab: Surah al-Baqarah ayat 186.

Soal 32: Dalam berapa ayat Al-Qur ' an Rasulullah saw disebutkan?
Jawab: Dalam 305 ayat.

Soal 33: Di dalam ayat manakah nama kelima nabi ' Ulul Azmi disebutkan?
Jawab: Surah al-Ahzab ayat 7.

Soal 34: Berapakah jumlah surah Al-Qur ' an yang memiliki nama para nabi as?
Jawab: 6 surah (Muhammad, Ibrahim, Nuh, Hud, Yunus dan Yusuf).

Soal 35: Di dalam Al-Qur ' an berapakah nabi yang disebut sebagai suri teladan yang baik?
Jawab: Dua nabi, yaitu Nabi Ibrahim as dan Nabi Muhammad saw.

Soal 36: Surah-surah apakah yang dinisbatkan kepada Rasulullah saw?
Jawab: Surah Thaha, Yasin, al-Muzzammil dan al-Muddatstsir.

Soal 37: Terdapat di dalam surah manakah Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis?
Jawab: Surah Saba ' .

Soal 38: Surah apakah yang pertama kali diturunkan?
Jawab: Surah al- ' Alaq.

Soal 39: Berapakah ayat dan kalimat yang dimiliki oleh surah Al-Qur ' an yang pertama kali diturunkan?
Jawab: 7 ayat dan 29 kalimat.

Soal 40: Surah manakah yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Persia ?
Jawab: Surah al-Fatihah.

Soal 41: Surah apakah yang pertama kali turun di Madinah?
Jawab: Surah al-Muthaffifin.

Soal 42: Terdapat di dalam manakah doa pertama Al-Qur ' an?
Jawab: Surah al-Baqarah ayat 126.

Soal 43: Ayat apakah yang dibaca oleh kepala terpenggal Imam Husain as di kota Syam?
Jawab: Surah al-Kahfi ayat 9.

Soal 44: Berapa surahkah di dalam Al-Qur ' an yang memiliki ayat sajdah?
Jawab: 4 surah...

Soal 45: Berapakah kalikah nama Rasulullah saw disebutkan di dalam Al-Qur ' an?
Jawab: 5 kali; 1 kali Ahmad dan 4 kali Muhammad.

Soal 46: Nama nabi manakah yang lebih sering disebutkan di dalam Al-Qur ' an?
Jawab: Nabi Musa as.

Soal 47: Kisah Al-Qur ' an manakah yang mendapatkan julukan Ahsan al-Qashsash (Kisah Terbaik)?
Jawab: Kisah Nabi Yusuf as.

Soal 48: Terdapat di dalam surah manakah kisah Isra ' dan Mi ' raj Rasulullah saw?
Jawab: Surah al-Isra '

Soal 49: Siapakah satu-satunya wani ta yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur ' an?
Jawab: Siti Maryam.

Soal 50: Surah manakah yang kaum wani ta disarankan untuk banyak membacanya?
Jawab: Surah an-Nur.

Soal 51: Surah manakah yang turun berkenaan dengan Sayidah Fatimah az-Zahra as?
Jawab: Surah al-Kautsar.

Soal 52: Nama surah manakah yang berarti "kaum wanita"?
Jawab: Surah an-Nisa ' .

Soal 53: Berapakah jumlah surah Al-Qur ' an yang memiliki nama binatang?
Jawab: 5 surah, yaitu an-Nahl, al- ' Ankabut, an-Naml, al-Baqarah dan al-Fil.

Soal 54: Burung apakah yang telah memusnahkan pasukan Abrahah?
Jawab: Burung Ababil.(sebanarnya tidak dinyatakan burung apa, 'ababil' bmaksud skumpulan burung)

Soal 55: Binatang apakah yang telah membinasakan Raja Namrud?
Jawab: Nyamuk.

Soal 56: Binatang apakah yang pernah mendapatkan wahyu?
Jawab: Lebah (an-Nahl ayat 68).

Soal 57: Siapakah orang-orang yang telah mengumpulkan Al-Qur ' an pada zaman Rasulullah saw?
Jawab: Imam Ali as, Mu ' adz bin Jabal, Zaid bin Tsabit, Ubai bin Ka ' b dan Abu Zaid Zaid bin Nu ' man.

Soal 58: Siapakah orang pertama yang mengarang tafsir Al-Qur ' an?
Jawab: Sa ' id bin Jubair.

Soal 59: Siapakah orang pertama yang mengumpulkan Al-Qur ' an?
Jawab: Imam Ali as.

Soal 60: Apakah minuman terbaik yang disebutkan oleh Al-Qur ' an?
Jawab: Air susu.

Soal 61: Apakah binatang terkecil yang disebutkan di dalam Al-Qur ' an?
Jawab: Nyamuk.

Soal 62: Apakah malam terbaik menurut pandangan Al-Qur ' an?
Jawab: Malam Lailatul Qadr.

Soal 63: Apakah cara terbaik untuk membaca Al-Qur ' an?
Jawab: Tartil.

Soal 64: Apakah kitab-kitab samawi yang diturunkan pada bulan Ramadhan?
Jawab: Al-Qur ' an, Injil, Taurat, Zabur dan Shuhuf.

Soal 65: Buku apakah yang dikenal dengan sebutan Ukhtul Qur ' an (Saudari Al-Qur ' an)?
Jawab: Ash-ShahÃfah as-SajjÃdiyah.

Soal 66: Siapakah di antara imam ma ' shum as yang memiliki suara yang indah ketika membaca Al-Qur ' an?
Jawab: Imam as-Sajjad as.

Soal 67: Surah apakah yang dikenal dengan sebutan "Jantung Al-Qur ' an"?
Jawab: Surah Yasin.

Soal 68: Terletak di dalam surah apakah ayat Al-Qur ' an yang paling pendek?
Jawab: Surah ar-Rahman, yaitu ayat yang berbunyi mudhâmmatân.

Soal 69: Apakah bulan yang terbaik menurut Al-Qur ' an?
Jawab: Bulan Ramadhan.

Soal 70: Apakah ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur ' an?
Jawab: Surah al-Baqarah ayat 282.

Soal 71: Terdapat di dalam surah manakan angka terbesar yang disebutkan di dalam Al-Qur ' an?
Jawab: Angka 1000 di dalam surah ash-Shaffat ayat 137.

Soal 72: Kitab apakah yang dikenal dengan sebutan Akhul Qur ' an (Saudara Al-Qur ' an)?
Jawab: Nahjul Balaghah.

Soal 73: Berapakah kitab samawi yang disebutkan di dalam Al-Qur ' an?
Jawab: 6 kitab samawi, yaitu Injil, Taurat, Zabur, Shuhuf Ibrahim, Shuhuf Musa dan Al-Qur ' an.

Soal 74: Apakah huruf yang lebih sering digunakan di dalam Al-Qur ' an?
Jawab: Huruf alif.

Soal 76: Apakah huruf yang lebih jarang digunakan di dalam Al-Qur ' an?
Jawab: Huruf zha ' .

Soal 77: Apakah kalmat Al-Qur ' an yang terpanjang dan terdapat dalam surah apa?
Jawab: Fa`asqoinâkumû h yang terdapat di dalam surah al-Hijr.

Soal 78: Berapakah jumlah huruf yang dimiliki oleh surah Al-Qur ' an yang terpanjang?
Jawab: 25.500 huruf.

Soal 79: Berapakah jumlah huruf yang dimiliki oleh surah Al-Qur ' an yang terpendek?
Jawab: 42 huruf.

Soal 80: Di manakah surah pertama Al-Qur ' an diturunkan?
Jawab: Di Makkah.

Soal 81: Terletak di manakah ayat pertama yang memiliki sujud wajib?
Jawab: Surah as-Sajdah.

Soal 82: Apakah surah pertama yang dimulai dengan kata "qul"?
Jawab: Surah al-Ikhlash..

Soal 83: Apakah ayat pertama yang akan dibaca oleh Imam Mahdi as ketika beliau muncul kembali?
Jawab: Surah Hud ayat 86.

Soal 84: Surah apakah yang dkenal dengan sebutan RaihÃnatul Qur ' an?
Jawab: Surah Yasin.

Soal 85: Surah manakah yang dinisbatkan kepada para malaikat?
Jawab: Surah Fathir.

Soal 86: Dalam kurun waktu berapa tahunkah surah-surah Makiyah diturunkan?
Jawab: 13 tahun.

Soal 87: Apakah hiasan Al-Qur ' an?
Jawab: Suara yang indah.

Soal 88: Apakah musim semi Al-Qur ' an?
Jawab: Bulan Ramadhan.

Soal 89: Apakah zikir terbaik?
Jawab: Membaca Al-Qur ' an.

Soal 90: Ayat apakah yang diulangi sebanyak sepuluh kali di dalam surah al-Mursalat?
Jawab: Ayat wailun(y) yaumaidzin lil mukadzdzibÃn.

Soal 91: Terletak di dalam surah manakah perintah untuk bershalawat kepada Rasulullah saw?
Jawab: Surah al-Ahzab ayat 56

Ya Allah, banyaknya yg saya tak tahu,. Bagaimana dgn kwn2 semua?? Renung2kan dan slamat beramal.. :):)

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Blog Template by YummyLolly.com